ÅHF hem > Aktuellt  > Föreläsning om dataskyddsreformen 13 mars

Ny EU lagstiftning gällande dataskydd träder i kraft den 25 maj i år.
Ålands handikappförbund inbjuder Er till en kostnadsfri föreläsning med Stefan Gripenberg från Föreningsresursen den 13.3 kl. 18 på Hotell- & restaurangskolan, auditoriet, för att ta del av vad reformen innebär i praktiken gällande hantering av personuppgifter.

Vänligen sprid vidare till Er förening, Era underföreningar och andra föreningar som ni känner till och kan tänkas vara intresserade.
Föreläsning om EUs-dataskyddsreform.pdf

Anmälan görs per e-post till emelie.borman@handicampen eller per telefon 018-527361 senast måndag 5.3.

 

Kort bakgrund

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) i kraft. Förordningen innehåller omfattande krav och ålägganden, med syftet att skapa ett så gott skydd som möjligt för enskilda personers integritet och rättssäkerhet.

EU:s dataskyddsförordning handlar om behandling av personuppgifter. Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.