ÅHF hem > Aktuellt  > Sommarlovsbingo för barn i åk. 1-6!

Nätverket bärkraft.ax upplever att många barn är intresserade av att prata om allt från ekologisk till social hållbarhet. Handikappförbundet arbetar som en medaktör i nätverket och vill tillsammans med några andra medaktörer uppmuntra barn till att prata om miljö och hållbarhet även under sommarlovet. Vi fick äran att vara med i ett fint initiativ till en hållbarhetsbingo tillsammans med Nordens institut på Åland Åland, Högskolan på Åland, Ålands Natur och Miljö i samarbete med utbildningsbyrån på Landskapsregeringen.

Bingot riktar sig främst till barn i åk 1-6 och är utskickat till skolor och lärare. Många skolor berättar och delade ut sommarbingot i samband med skolavslutningar och på så vis har många skolbarn fått en bingo-bricka. Om det är någon klass eller något barn som inte får bingobrickan kan man också hitta bingobrickan på barkraft.ax, där man även kan registrera när man få bingo. 

Du hittar bingobricka och komplett information om bingot på barkraft.ax. 

Vi önskar er alla en fin och blomstrande sommar!

Ålands handikappförbund som medaktör i nätverket Bärkraft.ax

Handikappförbundets arbete utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det gör att handikappförbundet är en av de viktigaste förespråkarna för delaktighet på Åland. Förbundet är medaktör i Bärkraft.ax för att bära sitt ansvar inom hållbarhetsfrågor och för att bygga ett bättre samhälle för ALLA på Åland.

Förbundet vill särskilt bevaka vår syn på social hållbarhet när vi i samhället pratar om hållbarhet. Förbundets arbete med intressebevakning innehåller till exempel möten, insändare i massmedia, skrivelser, yttranden av olika slag och information om tillgänglighet. Detta arbete spelar en stor roll för att delaktighet sker på Åland.

Handikappförbundet som medaktör i Bärkraft.ax arbetar speciellt för att förverkliga hållbarhetsagendas delmål 1 alla mår bra och får utvecklas och delmål 2 alla är trygga och kan vara delaktiga i samhället. Människomöten och goda sådana ligger oss varmt om hjärtat och vikten av gott bemötande kan aldrig nog understrykas.  


X