Ålands Synskadade

Aktiviteter

Medlemsträffar på Ankaret, andra måndagen i månaden kl.18, om inget annat meddelas. Mera info i lokaltidningarnas kalendrar.

Punktskriftskurs startas vid intresse, tel. 0457 343 8950

Borstbindningskurs på Ankaret måndagar kl.11.30-14.30
Nya medlemmar, även stödjande, är välkomna!

Boccia, kontakta Fjalar Nylund på tel.21882.

Simningen i Folkhälsans Allaktivitetshus fredagar kl.13-14.

X