Ålands Synskadade

Aktiviteter

Medlemsträffar på Ankaret, andra måndagen i månaden kl.18, om inget annat meddelas. Mera info i lokaltidningarnas kalendrar.

Punktskriftskurs på Ankaret onsdagar kl.12.30-15.00.
Nya intresserade är välkomna, anmälan till organisationssekreteraren tel.19670.

Borstbindningskurs på Ankaret måndagar kl.11-14
Nya medlemmar, även stödjande, är välkomna!

Boccia på Ankaret, torsdagar 12-15
För frågor kontakta Fjalar Nylund på tel.21882.

Simningen i Folkhälsans Allaktivitetshus fredagar kl.12-13.

X