Ålands Synskadade

Synskademarket

Bli medlem

Ordinarie medlem

  • Kontakta ögonpolikliniken, tel. 535 339
  • Tillsammans med synterapeuten fyller du i ansökan om ordinarie medlemskap
  • Intyg över synskadan bifogas ansökan som lämnas till föreningen
  • Medlemsavgiften 2017: 15 €

Stödjande medlem

  • Du ansöker via organisationssekreteraren eller föreningens styrelse
  • Medlemsavgiften 2017: 15 €

Taltidningen

Prenumerationspriser för 2017

För medlemmar:
Helår 110 €
Halvår 70 €

För icke medlemmar:
Helår: 130 €
Halvår 80 €

För prenumeration kontakta organisationssekreteraren, se kontaktrutan till vänster.

Har du frågor av teknisk art angående taltidningen?
Kontakta Lasse Nylund tel. 040 506 2327.