Ålands Synskadade

Synskademarket

Bli medlem

Ordinarie medlem

  • Kontakta ögonpolikliniken, tel. 535 339
  • Tillsammans med synterapeuten fyller du i ansökan om ordinarie medlemskap
  • Intyg över synskadan bifogas ansökan som lämnas till föreningen
  • Medlemsavgiften 2018: 15 €

Stödjande medlem

  • Du ansöker via organisationssekreteraren eller föreningens styrelse
  • Medlemsavgiften 2018: 15 €

Taltidningen Samuel

Prenumerationspriser för 2018  110 €

För prenumeration kontakta organisationssekreteraren, se kontaktrutan till vänster.


Personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR – artikel 13
Läs mera HÄR

X