Ålands Synskadade

Synskademarket

Bli medlem

Ordinarie medlem

  • Kontakta ögonpolikliniken, tel. 535 227 måndag-fredag kl. 8-9, fråga efter Åsa Rehn-Isaksson
  • Ansökan om medlemskap görs via Stina Nygård, rehabiliteringsrådgivare
  • Medlemsavgiften 2019: 15 €

Stödjande medlem

  • Du ansöker via organisationssekreteraren eller föreningens styrelse
  • Medlemsavgiften 2019: 15 €

Prenumerationspriser på taltidningen

Ordinarie medlem 75 € / kalenderår (1.1-31.12)
Stödjande medlem 120 € / kalenderår (1.1-31.12)

Prenumerationsavgiften betalas inte tillbaka vid avbruten prenumeration.

För prenumeration kontakta organisationssekreteraren, se kontaktrutan till vänster.

Nytt för i år är att personer med andra lässvårigheter än synnedsättning kan ta del av/läsa Ålandstidningen som taltidning via en app för smart telefon, läsplatta eller dator. Kontakta organisationssekreteraren för mer information kring detta.

 


Personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR – artikel 13
Läs mera HÄR

X