Ålands Synskadade

Styrelsen 2018

Fredrik Lindeman, ordförande
Tel.040 831 7130
fredrik.lindeman[at]aland.net

Johnny Söderdahl, viceordförande
Tel.0400 537 556
johnny.soderdahl[at]aland.net

Inge-May Forsman
Tel. 040 726 192
ingemay.forsman[at]gmail.com

Dorrit Mattsson
Tel. 0457 342 0653, 31912
dorrit.mattsson[at]gmail.com

Birgit Kroneld
Tel.13109

Ann-Mari Söderlund
Tel. 12884

X