Ålands Synskadade

Styrelsen 2017

Fredrik Lindeman
Ordförande
Tel.040 831 7130
fredrik.lindeman[at]aland.net

Johnny Söderdahl
Viceordförande
Tel.0400 537 556
johnny.soderdahl[at]aland.net

Bern Löfman
Styrelsemedlem
Tel.0457 343 1202
bern[at]aland.net

Dorrit Mattsson
Styrelsemedlem
Tel.31912
dorrit.mattsson[at]aland.net

Birgit Kroneld
Styrelsemedlem
Tel.0457 530 1089
kroneld[at]aland.net

Ann-Mari Söderlund
Styrelsemedlem
Tel. 12884

Per-Olof Slotte
Första suppleant

Fjalar Nylund
Andra suppelant