Ålands Neurologiska förening

Aktiviteter

Medlemsmöten
Hålls för alla medlemmar på HandiCampen (om inte annan plats meddelats).
Läs mer i medlemsutskicken och lokaltidningarnas kalendrar.

 

TRÄNING

Träna på Medimar
Här får du möjlighet att träna tillsammans men med individuellt program! Torsdagar kl. 18-19.

Vattengymnastik
Gullåsen, fredagar kl.14.00

X