Ålands Neurologiska förening

Bli medlem

Vem kan bli medlem?

Som ordinarie medlem kan antas en person har en bestående fysisk skada som ger upphov till ett funktionshinder eller har en neurologisk sjukdom.
Tillsammans med ett funktionshindrat barn kan som ordinarie medlem även godkännas barnets vårdnadshavare till utgången av det år barnet fyller 15 år.
Stödjande medlem kan övriga intresserade bli.

 

Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften för år 2018 är 15 €

Personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR – artikel 13
Läs mera HÄR

X