Ålands Neurologiska förening

Grupper

Vill DU bli medlem i Ålands Neurologiska förening r.f. eller någon stödgrupp så hämta en ansökningsblankett från HandiCampen, Skarpansvägen 30. Kom ihåg att meddela vilken grupp du vill tillhöra.

STÖDGRUPPERNA
inom Ålands Neurologiska förening r.f.

Kontakta styrelsen om DU har frågor!

X