Ålands Neurologiska förening

Styrelsen 2019

Viveka Landgärds, ordförande 2019-2020
viveka.landgards[at]aland.net
tel 0400 628 857

Miina Fagerlund, viceordförande 2019
miina[at]aland.net
tel 0457 331 1207

Lasse Gäddnäs, medlem 2019-2020
lasse.gaddnas[at]aland.net

Erika-Strömberg-Jansson, medlem 2019-2020
erikas[at]aland.net

Ann-Charlott Olander, medlem 2019-2020
toppan.olander[at]gmail.com

Patricia Öfverström-Lindqvist, medlem 2019-2020
pisa[at]land.net

Linda Liljendahl, medlem 2019
linda.liljendahl[at]gmail.com

Dennis Björk, medlem 2019
dennis.bjork[at]hotmail.com

Åse Ask, medlem 2019
famask[at]hotmail.com

Gun Himmelroos, suppleant 2019-2020
gunhimmelroos[at]hotmail.com

Päivi Nyman-Ackrén , suppleant 2019-2020
paivi.nyman-ackren[at]pp.inet.fi

Kjell Sipinen, suppleant 2019
sippis[at]aland.net

Åsa Carlsson, suppleant 2019
aasac76[at]gmail.com

X