Ålands Neurologiska förening

Styrelsen 2018

Viveka Landgärds, ordförande 2018-2019
viveka.landgards[at]aland.net
tel 0400 628 857

Miina Fagerlund, viceordförande 2018
miina[at]aland.net
tel 0457 342 5119

Linda Liljendahl, medlem 2018-2019
linda.liljendahl[at]gmail.com

Kjell Sipinen, medlem 2018-2019
sippis[at]aland.net

Åsa Carlsson, medlem 2018-2019
aasac76[at]gmail.com

Gun Himmelroos, medlem 2018
gunhimmelroos[at]hotmail.com

Eira Berg, medlem 2018
eiraberg[at]hotmail.com

Lillemor Eckerman, medlem 2018
lillemor[at]aland.net

Lasse Gäddnäs, medlem 2018-2019
lasse.gaddnas[at]aland.net

Erika-Strömberg-Jansson, medlem 2018-2019
erikas[at]aland.net

Patricia Öfverström-Lindqvist, medlem 2018-2019
pisa[at]aland.net

Päivi Nyman-Ackrén, medlem 2018-2019
paivi.nyman-ackren[at]pp.inet.fi

Dennis Björk, suppleant 2018
dennis.bjork[at]hotmail.com

X