Andning & Allergi Åland

Aktuellt

FPA-kurs för personer med sjukdomar i Andningsorganen 16 oktober

Målgrupp
Kursen är för dig med astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller någon annan sjukdom i andningsorganen
och sjukdomen gör det svårt att klara dig i arbetet, hemma, med studierna eller i
andra livssituationer. Du studerar, är med i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd
eller står utanför arbetslivet.

LÄS MERA HÄR

Ansökningsblankett

Så här reser du till Härmä

Spa-resa till Pärnu Tervis Spa-hotell 23-27 september
Resan är en planerad av Görans resor och följer hans koncept: LÄS HÄR

Medlemspriset för resan är 400 € per person i dubbelrum och dubbelhytt.
Eventuella icke medlemmar betalar 520 € (katalogpriset för resan är över 600 €).
Enkelrumstillägg för hotellet är 92 €.

Anmälningar till HandiCampen senast 30 augusti tel. 527 360.
Bindande anmälan!

Vi startar en ny vattengymnastikgrupp tillsammans med Reumaföreningen i Ålands Idrottscenter (Godby simhall).
Mats Danielsson är ledare med start onsdag 6.9 2017 kl.15-16.
Terminsavgift: 85€/ termin
Anmälan till HandiCampen tel. 527 360 eller info@handicampen.ax senast 4.9 2017

Vattengymnastik i ÅHS terapibassäng
Vuxengrupp kl. 19.00 – 20.00, ledare Minna Lindqvist
Höstterminen START preliminärt 21.9 – 7.12 2017
Terminsavgift: 90€/ termin
Anmälan till HandiCampen tel. 527 360 eller info@handicampen.ax senast 4.9 2017

Simning för barnmedlemmar och deras familj i ÅHS terapibassäng
Barngrupp kl. 18.00 – 19.00, ledare Pirjo Grönlund
Höstterminen START preliminärt 21.9 – 7.12 2017
Terminsavgift: 60€/familj/termin
Anmälan till HandiCampen tel. 527 360 eller info@handicampen.ax senast 4.9 2017

Medi-yoga, tillsammans med Reuma föreningen och Vårt Hjärta,
start onsdag 6.9 kl.18.30 i Folkhälsans allaktivitetshus, ledare Eivor Englund-Karlsson.
Terminsavgift: 100 €, 10 gånger
Anmälan till HandiCampen tel. 527 360 eller info@handicampen.ax senast 4.9 2017

Allsångscafé med Lasse Fredrikson på Oliven, Arkipelag onsdag 12.10 kl. 14.00 – 16.00 ”Finland 100 år”.
Föreningen bjuder på kaffe med dopp och inträde. Välkomna!
Föreningens styrelse arbetar tillsammans med de övriga föreningarna inom HandiCampen för ett ökat samarbete med olika aktiviteter.

Lembötedagen och Höstmöte med stadgeenliga ärenden hålls 29.10,
mer information kommer senare.

Mer information om höstens olika aktiviteter kommer i tidningarnas kalendrar,
på hemsidan www.handicampen.ax och facebook

Nya styrelsemedlemmar
Vid höstmötet kommer flera i styrelsen att avgå och vi skulle behöva nya energiska styrelsemedlemmar. Är du intresserad kontakta ordförande Pernilla Karlsson 0457 345 3887

Mer information om föreningens olika aktiviteter kommer i tidningarnas kalendrar,
på hemsidan www.handicampen.ax och facebook


Medlemsinfo aug 2017

Medlemsinfo juni 2017

Medlemsinfo mars 2017

Vårmöte 26.04.2016

Verksamhetsberättelse 2015

Höstmötesprotokoll 2015

 

Nationella Allergiprogrammet 2008-2018

Gatudammet 2014