Kontakt

Styrelsen 2017

Pernilla Karlsson, ordförande

Raija-Liisa Eklöw, viceordförande
Vuxenverksamhet
Tel. 35 525

Johanna Grönlund, sekreterare
Tel.0457 342 8491

Mary Niemi
Broschyrer och klippbok
Tel. 17 858

Carita Johansson
Vuxenverksamhet
Tel.14 403

Ulf-Peter Westmark
Vuxenverksamhet
Tel.15 189

Kristina Manelius
Barn- och ungdomsverksamhet
Tel.31 361

Cia Rögård
Barn- och ungdomsverksamhet
Tel. 0400 693 763

X