Ålands Autismspektrumförening

Verksamhet/aktiviteter

20 november …

Då håller vi stadgeenligt höstmöte kl.18.30 i Ålands Hotell- och restaurangskolas matsal

Kl. 19.00 har vi som tema för höstmötet ”ett resurscenter på Åland” och vi har bjudit in landskapsregeringens utbildningsminister Tony Asumaa, Södra Ålands högstadiedistrikts skoldirektör Mathias Eriksson och skolpsykolog Johanna Welander att delta i en panel och paneldebatt och bl.a. diskutera dessa frågor med oss:

Varför har förslaget lagts fram? Vad är fördelar och nackdelar med förslaget? och hur ser behovet ut på Åland? Vilka ekonomiska-, personella-, och kunskapsmässiga resurser krävs för att skapa ett framgångsrikt resurscenter på Åland? Vilka kompetenser krävs i resurscentret och vem skall ha äga huvudmannaskapet. Och vad händer / vad är konsekvenserna av om vi inte skapar något resurscenter på Åland?

Ålands Autismspektrumförening har också skickat en inbjudan till samtliga partier på Åland och aktörer inom utbildningsväsendet för att delta i publiken och som också skall ha möjlighet att diskutera och ställa frågor till panelen. Du som medlem i vår förening har självklart rätt och möjlighet att ställa frågor och diskutera om detta aktuella ämne med panelen och alla andra i publiken.

Anmäl dig till henrik.lagerberg@aland.net eller på tel. 0400-478 884

Välkomna!


Ålands Autismspektrumförening r.f. har på sitt styrelsemöte den 2 oktober 2017 beslutat att ingå ett vän-avtal med Svenska Autism- och Aspergerförbundet och samtidigt gå med i Stockholmsdistriktet av förbundet eftersom det som vi uppfattar de har de flesta aktiviteterna under året. Detta ger oss möjligheten att som förening erbjuda dig som medlem aktiviteter som vi inte mäktar med i dagens läge och på ett relativt kort avstånd från Åland. Du behöver som huvudmedlem eller familjemedlem i Ålands Autismspektrumförening r.f. inte betala något extra för detta utan din nuvarande medlemsavgift till vår förening räcker som betalning. Du får också Svenska Autism- och Aspergerförbundets medlemstidning Ögonblicket. Som medlem kommer vi som förening att automatiskt skriva in dig i Stockholmsdistriktet för att det skall gå så lätt och smidigt som möjligt.

Vill du inte bli automatisk medlem eller överhuvudtaget var medlem i Svenska Autism- och Aspergerförbundet och dess Stockholmsdistrikt så tag kontakt med vår förenings sekreterare Henrik Lagerberg på e-post henrik.lagerberg@aland.net eller tel. 0400- 478 884 före den 30 november kl. 15.00 och meddela detta till oss.

 

Mariehamn den 27.10.2017

 

Ålands Autismspektrumförening
styrelsen


Senaste medlemsbreven

Medlemsbrev 2-2017

Medlemsbrev 1-2017

Medlemsbrev 2-2016

Medlemsbrev 1-2016


Slutna grupper på Facebook

  • Föräldrardiskussionsgrupp
  • Ungdomsgrupp
    Kontakta Marika Alm för att bli ansluten i gruppen.

Diskussionsgrupp för föräldrar till barn med osynliga handikapp

Känner du att du vill prata med andra i liknande situation är det bara att dyka upp, ingen föranmälning behövs.
Anmäl ditt intresse till HandiCampen tel.527 360 eller info[at]handicampen.ax

Kontaktperson
Marika Alm tel. 040 356 6500.

 

Flickor med autism och ADHD

Föreläsning med Svenny Kopp 24.9.2015 som Power Point