Ålands Autismspektrumförening

Verksamhet/aktiviteter

29 april  …  Då håller vi vårt stadgeenliga Vårmöte kl. 19.00 på Ålandsvägen 40 (ingång från bakgården). Anmäl dig till reception@handicampen.ax eller på tel. 527 360 senast måndag 29.4.2019 kl. 15.00

18 maj … Välkomna med att delta i Hero Homerun lördag 18 maj kl.14-17 på WHA.
Loppet arrangeras för fjärde året i rad och är för både barn och vuxna med hopp om att sprida kunskap och förståelse kring autismspektrumet. Tanken är att mötas springa/gå och ha kul tillsammans.
Loppet avslutas med en picknick. Inkomsterna går oavkortat till att sprida kunskap om och hjälpa personer inom autismspektrumet. Förra årets intäkter gick till en föreläsning med Linda Jensen.

Barn/ Familjeloppet – består av fyra deltagare (minst 2 barn) som tillsammans skall ta sig runt en hinderbana inne på WHA under ledning av en fotbollsspelare från IFK Mariehamns A-lag – 10€/person, hela laget 40€ (picknick och medalj ingår)

Vuxenstafett – består av 4 deltagare. Loppets första sträcka är 1,1km och de 3 andra sträckorna 2,5km. Start, växlingar och målgång sker inne på WHA- 20€/person, hela laget 80€ (picknick och medalj ingår)

Gå/ Springa 5 km – Start och målgång på WHA – 25€/person (picknick och medalj ingår)

OBS! Nyhet!
Springa 10 km – Start och målgång på WHA – 25€/person (picknick och medalj ingår)

Anmäl dig/ditt lag på mosterlundjansson@gmail.com och betala in startavgiften till konto: Hero Homerun/ M. Österlund Jansson – FI31 5578 0420 1691 39.
Meddela vid anmälan lagnamn och vem som deltar, samt om ev allergier med tanke på picknicken.
Din plats är bekräftad efter inbetalad startavgift. Sista anmälningsdag 13 maj. Vid frågor kontakta mosterlundjansson@gmail.com
Välkomna med! 🌸


Medlemsbrev 1-2019 och vårmötesagenda

Medlemsbrev 2-2018

Medlemsbrev 1-2018


Slutna grupper på Facebook

  • Föräldrardiskussionsgrupp
  • Ungdomsgrupp
    Kontakta Marika Alm för att bli ansluten i gruppen.

Diskussionsgrupp för föräldrar till barn med osynliga handikapp

Känner du att du vill prata med andra i liknande situation är det bara att dyka upp, ingen föranmälning behövs.
Anmäl ditt intresse till HandiCampen tel.527 360 eller reception@handicampen.ax

Kontaktperson
Marika Alm tel. 040 356 6500.

 

Flickor med autism och ADHD

Föreläsning med Svenny Kopp 24.9.2015 som Power Point

X