Ålands Autismspektrumförening

Verksamhet/aktiviteter

Föreläsning med Linda Jensen 
torsdag 25 oktober 2018. kl 9-16
På Alandica i Mariehamn
2 föreläsningar: fm tema förskola, em tema skola
(Lunchpaus kl 12 – 13)
Föreläsningarna är gratis!
Anmäl dig via nätet: Klicka HÄR
Tema: Föreläsning med Linda Jensen, aktuell med boken Inkluderingskompetens
Föreläsningen baseras på Funktionstrappans fyra steg:
Steg 1: Förstå autism, ADHD, styrkorna och de 50 nedsatta funktionerna.
Steg 2: Kompensera nedsatta funktioner med rätt stöd och bygg på det som
fungerar.
Steg 3: Interagera funktionellt med elever, vårdnadshavare och kolleger.
Steg 4: Excellera med en funktionell verksamhet genom rätt roller, processer
och syn på inkludering.
Vidare info finns även på anmälningssidan eller HÄR!

Medlemsbrev 1-2018

Medlemsbrev 2-2017

Medlemsbrev 1-2017


Slutna grupper på Facebook

  • Föräldrardiskussionsgrupp
  • Ungdomsgrupp
    Kontakta Marika Alm för att bli ansluten i gruppen.

Diskussionsgrupp för föräldrar till barn med osynliga handikapp

Känner du att du vill prata med andra i liknande situation är det bara att dyka upp, ingen föranmälning behövs.
Anmäl ditt intresse till HandiCampen tel.527 360 eller info[at]handicampen.ax

Kontaktperson
Marika Alm tel. 040 356 6500.

 

Flickor med autism och ADHD

Föreläsning med Svenny Kopp 24.9.2015 som Power Point