Ålands Autismspektrumförening

Verksamhet/aktiviteter

Föreningen håller Vårmöte den 28 maj kl. 19.00 på Ålandsvägen 40.

Stadgeenliga ärenden, godkännande av bokslut 2017 och verksamhetsberättelse 2017 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen (Kräver att medlemmar utanför styrelsen beviljar ansvarsfrihet).

På kommande:
Kostnadsfri föreläsning på Alandica den 25 oktober med författare/föreläsare Linda Jensen som har skrivit boken om inkluderingskompetens.


Medlemsbrev 1-2018

Medlemsbrev 2-2017

Medlemsbrev 1-2017


Slutna grupper på Facebook

  • Föräldrardiskussionsgrupp
  • Ungdomsgrupp
    Kontakta Marika Alm för att bli ansluten i gruppen.

Diskussionsgrupp för föräldrar till barn med osynliga handikapp

Känner du att du vill prata med andra i liknande situation är det bara att dyka upp, ingen föranmälning behövs.
Anmäl ditt intresse till HandiCampen tel.527 360 eller info[at]handicampen.ax

Kontaktperson
Marika Alm tel. 040 356 6500.

 

Flickor med autism och ADHD

Föreläsning med Svenny Kopp 24.9.2015 som Power Point