Ålands Autismspektrumförening

Verksamhet/aktiviteter

Ålands Autismspektrumförening r.f. har på sitt styrelsemöte den 2 oktober 2017 beslutat att ingå ett vän-avtal med Svenska Autism- och Aspergerförbundet och samtidigt gå med i Stockholmsdistriktet av förbundet eftersom det som vi uppfattar de har de flesta aktiviteterna under året. Detta ger oss möjligheten att som förening erbjuda dig som medlem aktiviteter som vi inte mäktar med i dagens läge och på ett relativt kort avstånd från Åland. Du behöver som huvudmedlem eller familjemedlem i Ålands Autismspektrumförening r.f. inte betala något extra för detta utan din nuvarande medlemsavgift till vår förening räcker som betalning. Du får också Svenska Autism- och Aspergerförbundets medlemstidning Ögonblicket. Som medlem kommer vi som förening att automatiskt skriva in dig i Stockholmsdistriktet för att det skall gå så lätt och smidigt som möjligt.

Vill du inte bli automatisk medlem eller överhuvudtaget var medlem i Svenska Autism- och Aspergerförbundet och dess Stockholmsdistrikt så tag kontakt med vår förenings sekreterare Henrik Lagerberg på e-post henrik.lagerberg@aland.net eller tel. 0400- 478 884 före den 30 november kl. 15.00 och meddela detta till oss.

 

Mariehamn den 27.10.2017

 

Ålands Autismspektrumförening
styrelsen


Senaste medlemsbreven

Medlemsbrev 2-2017

Medlemsbrev 1-2017

Medlemsbrev 2-2016

Medlemsbrev 1-2016


Slutna grupper på Facebook

  • Föräldrardiskussionsgrupp
  • Ungdomsgrupp
    Kontakta Marika Alm för att bli ansluten i gruppen.

Diskussionsgrupp för föräldrar till barn med osynliga handikapp

Känner du att du vill prata med andra i liknande situation är det bara att dyka upp, ingen föranmälning behövs.
Anmäl ditt intresse till HandiCampen tel.527 360 eller info[at]handicampen.ax

Kontaktperson
Marika Alm tel. 040 356 6500.

 

Flickor med autism och ADHD

Föreläsning med Svenny Kopp 24.9.2015 som Power Point