Demensföreningen på Åland

Aktuellt

ANHÖRIGTRÄFFAR hösten 2018 för Demensföreningen på Åland r.f.       

Måndagsgruppen i Mariehamn:
måndagar 14.00-16.00
den 20.08,17.09, 22.10, 19.11 och 17.12

Godbygruppen:
måndagar 13.00-15.00
den 03.09, 01.10, 05.11 och 03.12

Välkommen!

Kontakt:  Tel 018 – 527369, Mail: demensforeningen@handicampen.ax
Besöksadress: Skarpansvägen 30 Mariehamn


Demensföreningen på Åland r.f inbjuder till uppmärksammandet av
Internationella Alzheimerdagen 21 september 2018

Vad?
 Vi uppmärksammar Internationella Alzheimerdagen med en hel dags föreläsningar på temat demens!  Dagen riktar sig till anhöriga, studerande, vård- och omsorgspersonal och andra intresserade. En hel dag med information, kunskap och nätverkande!

Under pauserna kommer du även att ha möjlighet att stöda föreningen genom att bli stödmedlem, eller köpa våra fina cementhjärtan signerade Carina Blomqvist- Sporre.

När?
Fredag 21 september 2018 kl 09.00-15.30

Var?
Auditoriet, Alandica i Mariehamn.

Hur?
Anmälan sker senast fredag 7 september på mail: demensforeningen@handicampen.ax eller telefon: 018-527369

OBS! Evenemanget är avgiftsfritt!

 

Program, Internationella Alzheimerdagen

09.00-09.15 Registrering och mingel.
09.15-09.30 Välkomsthälsning och information om dagen.
09.30-10.30 Katarina Gäddnäs – Att orka när man inte orkar.
Om att vårda sin närstående. Hur ska man orka? Hur och var kan vi hämta kraft och ta hand om oss själva när orken tar slut?
10.45-12.15 Ulf Lundahl – Att vara anhörig.
Ulfs sambo drabbades av frontallobsdemens vid 34 års ålder med tre små barn att ta hand om. Föreläsningen berör bl.a hur familjen drabbas och hur man går vidare med livet.
12.15-13.00 Lunchpaus
13.00-14.00 Erika Boman – Personcentrerad vård, vad är det och hur uppnår vi det?
Vad betyder egentligen begreppet ”personcentrerad vård”? Hur kan vi ge en vård som tar tillvara de förmågor och hälsofaktorer en person med demenssjukdom kan ha, och är det faktiskt så viktigt?
14.00-14.30 Kaffepaus
Föreningen bjuder på kaffe
14.30-15.30 Annika Rydberg- BPSD- Hur vårdar man den som inte vill bli vårdad?
Beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom. Varför uppkommer de? Hur hanterar vi de beteendemässiga och psykiska symtom som så många med demenssjukdom drabbas av? 

Besök vår facebooksida


Anhörigvårdarekort

Kort

Demensföreningen har tagit fram ett kort som anhörig- eller närståendevårdare kan bära på sig. Om det händer anhörigvårdaren något och han/hon till exempel behöver sjukhusvård ska kortet upplysa sjukvårdspersonalen om att det finns någon som är beroende av personen i fråga. På kortet kan man skriva in kontaktuppgifter och namn till två andra personer som kan rycka in och ta hand om den anhöriga som behöver hjälp.
Vill du ha ett kort ska du ta kontakt med Cita på Demensföreningen, tfn 527 369 eller demensforeningen@handicampen.ax.

X