Diabetesföreningen på Åland

Styrelsen 2017

Ann-Sofi Roberts
Ordförande
Tel. 040 759 8473
ann-sofi.roberts[at]sahd.ax

Jan Sjölund
Viceordförande

Minna Mattsson
Sekreterare
Tel. 040 772 9444
mattsson_minna[at]hotmail.com

Lasse Åkerlund
Kassör och medlemsansvarig
Tel. 040 569 7109
lasse_akerlund[at]hotmail.com

Torborg Weckström
Styrelsemedlem

Marianne Rosenholm
Styrelsemedlem