Diabetesföreningen på Åland

Styrelsen 2018

Minna Mattsson
Ordförande
diabetesforeningen[at]handicampen.ax

Mathias Franzas
Viceordförande

Ann-Sofi Roberts
Sekreterare
Tel. 040 759 8473
diabetesforeningen[at]handicampen.ax

Lasse Åkerlund
Kassör och medlemsansvarig
Tel. 040 569 7109
lasse_akerlund[at]hotmail.com

Sandra Sjöblom
Styrelsemedlem

Robert Rosenholm
Styrelsemedlem

Erik Johansson
Styrelsemedlem

X