Diabetesföreningen på Åland

Styrelsen 2019

Minna Mattsson
Ordförande
diabetesforeningen[at]handicampen.ax

Robert Rosenholm
Viceordförande

Ann-Sofi Roberts
Sekreterare
Tel. 040 759 8473
diabetesforeningen[at]handicampen.ax

Kim Halavakoski
Kassör & medlemsansvarig
khalavakoski[at]gmail.com

Sandra Sjöblom
Styrelsemedlem

Erik Johansson
Styrelsemedlem

Marianne Rosenholm
Suppleant                               

Textstorlek
X