Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f.

Bli medlem

Medlemsavgiften är 10 € per år.

Kontakta Ålands handikappförbund för vidare information tel.018-527 360

Personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR – artikel 13
Läs mera HÄR

X