Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f.

Styrelsen 2019

Carina Nordman
Ordförande
Tel. 040 565 4077

Reinar Aaltonen
Viceordförande

Kerstin Jansson
Kassör & sekreterare
Tel. 42 504 hem, 0457 530 1593

Ann Aaltonen

Maria Wikblom

Susann Mansén

X