ÅHF hem > Gör dig tillgänglig

Gör dig tillgänglig

Universell design

Universell design är ett begrepp för design som är inkluderande och tillgänglig för alla. Det handlar om produkter, tjänster och miljöer som kan användas av så stor del av befolkningen som möjligt – alltså inte enbart eller specifikt design för personer med funktionsnedsättningar.

Var hitta produkter för tillgänglighetsanpassningar på Åland?

Bra att ha en griptång tillgänglig på butiker.
Bra med lånerullstol och specialvagnar, underlättar mycket.
Bättre med bilder än text.
Viktigt att tänka på att ha en välfungerande belysning.

 • Kontrastmarkeringar
  Cainby tar fram önskemål.
  Cainby, Norrbölevägen 1, Mariehamn.
  Tel: 018-214 11, mail: info@cainby.com.
 • Dörröppningsautomat
  Ålands Lås & Säkerhet, Köpmansgatan 10, Mariehamn.
  Tel: 018-181 56 40, mail: info@alandslas.ax.
 • Plocktänger, käpphållare, stödhandtag och griptång 
  Hjälp[zam] Åland (i S-Market Godby), 1424 Godbyvägen, 22410, Åland.
  Tel: +358 457 344 77 44, mail: info@hjalpzam.com.
  (Kan hittas också på Sparhallen, Byggvaruhuset och vvs firmor.) 
 • Trapphissar
  AX Hiss Ab leverar och installerar trapphissar på Åland. Dragsviksvägen 12, 22160 i Mariehamn.
  Kontaktperson Conny Åberg, tel: +358 40 482 65 00, mail: conny@axhiss.ax.
 • Asfaltering, plattläggning och handikapparkering
  Undvika stenbeläggning och hög kant, gärna vit streckat
  Firma: Rafaels, Fjärder, höra med Mariehamns stad när de asfalterar.
 • Sparhallen erbjuder en del ergonomiska hjälpmedel
  Sparhallen, Sparvägen 1, Mariehamn.
  Tel. +358 (0)18 31 420, mail: info@sparhallen.ax.

Andra länkar för att göra dig tillgänglig

 • Papunet Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation
 • Kultur för alla servicen Kultur för alla vill främja kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer
 • Synskadade förbund tillgänglighet beaktad stämpel
 • Finlands svenskspråkiga synskadade Punkskrift
 • Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. elia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. 
 • Funka tillgängliga PDF filer

Vad är tillgänglighet?

Gör dig tillgänglig

Ledsagare och personliga assistenter, assistanshundar

Textstorlek
X