ÅHF hem > Hållbarhet

Hållbarhetsarbete

Ålands handikappförbund strävar till ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart arbete.

Förbundet har antagit följande policydokument som ett led i hållbarhetsarbetet

  • Jämställdhetspolicy
  • Antimobbningspolicy
  • Alkohol- och drogpolicy

Ålands handikappförbund är en del av nätverket bärkraft.ax. Vi har därmed förbundit oss att aktivt delta i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

X