Ålands Hörselförening

Aktuellt

Information om verksamheten våren/sommaren 2018

HÖRSELRÅDGIVARNA
är på plats i HandiCampen onsdagar t.o.m. onsdag 20.6. då de går på sommarledighet och är tillbaka onsdag 29 augusti. Vid akut behov av hjälp under den tiden kan du ringa hörselrådgivare Iija Horwood , tel 040 -5774873.
Kom ihåg att skaffa batterier inför sommaren. Kansliet har sommarstängt 28.6-5.8.

KÖKARUTFLYKTEN
till Kökar lördag 19 maj startar från Bussplan kl 08.30 (Obs! fel klockslag i tidigare utskick). Turen som är en repris av utflykten i september ordnas p.g.a. att många intresserade ej rymdes med första gången. Några lediga platser finns, vänligen anmäl dej senast onsdag 16 maj på tel 527365.

HÖRSELTESTER
Gratis hörseltester anordnas onsdagkvällar med början i mitten av maj. Testerna är för dem som ej redan använder hörhjälpmedel och utförs av leg. audionom. Välkommen att boka tid på tel 527365.

MENIERE
På Hörselns dag 3 mars då en av föreläsningarna handlade om Menieres sjukdom uttrycktes önskemål om att föreningen skulle ordna en sammankomst för personer med denna sjukdom. Föreningen inbjuder nu till en informell träff måndag 28 maj kl 18.00 i HandiCampen, Skarpansvägen 30. Även närstående och andra intresserade är välkomna.

TEMADAG FÖR HÖRHJÄLPMEDEL
Tisdag 19 juni med leg. audionomen Anna Lindbom från Raseborgs sjukhus och hörhjälpmedelsexperten Dick Lundmark. Öppet hus hela dagen i föreningens kansli då du får hjälp/service med din hörapparat inför sommaren. Även möjlighet till hörseltest.

HÖSTENS PROGRAM
Planeringen av höstens aktiviteter pågår och bl.a. följande är klart. Lördag 8.9: En ”Finströmstur” med besök i Finströms kyrka och eftermiddagskaffe hos Marskogens lamm. Onsdag 19.9: Audionom Leila Sandmon från Örebro föreläser om Hörselkurvan och vad den berättar. Hörhjälpmedelsexperten Dick Lundmark medverkar. Måndag 15.10: Professorn i medicinsk audiologi, Elina Mäki-Torkko föreläser i ämnet Ensidig hörselnedsättning. Föreläsningarna äger rum i Ålands Sjöfartsmuseums auditorium.

Videoguider för din hörsel

Här kan du se på film hur du:
– byter batteri
– rengör hörapparaten
– byter filter mm.