ÅHF hem > Personal

Personal & kontakt

Personalen på Handikappförbundet består av fem personer – verksamhetsledare, personligt ombud, organisationssekreterare, ekonomiansvarig samt byråsekreterare/receptionist.

Susanne2

Verksamhetsledare
Susanne Broman
Tfn(018) 527 368
susanne.broman@handicampen.ax

Verksamhetsledarens uppgifter

Planera och leda verksamheten

Personalledning

Beredning, föredragning och verkställande av beslut

Intressebevakning och information

Samarbete med andra organisationer och myndigheter

Emelie2www

Vik. organisationssekreterare
Emelie Börman
Tfn (018) 527 361
emelie.borman@handicampen.ax
Måndag – Torsdag kl.9-15

Organisationssekreterarens uppgifter

Informatör

Ordnar evenemang och aktiviteter

Sammanställer informationsmaterial

Redaktör för HandikappBulletinen

Carina2

Ekonomiansvarig
Carina Blomqvist

Tfn. (018) 527 366
carina.blomqvist@handicampen.ax

Ekonomiansvariges uppgifter

Bokföring

Bokslut

Löneräkning och -utbetalningar

Budgeteringsarbete

Irene2

Byråsekreterare/receptionist
Iréne Johansson
Tfn. (018) 527 360
irene.johansson@handicampen.ax

Byråsekreterarens uppgifter

Ansvara för reception och telefonväxel

Administrativ service

Ansvara för förbundets bibliotek

Teknisk utrustning på kansliet

Harriet200

Personligt ombud
Harriet Storsved
Tfn (018) 527 363
harriet.storsved@handicampen.ax

Personligt ombuds uppgifter

Information och vägledning gällande samhällets stöd och resurser

Arbetar på den enskildes uppdrag fristående från myndigheter och vårdgivare

Lyssna, bekräfta, uppmuntra