ÅHF hem > Intresseföreningen för Psykisk Hälsa – Reseda

Intresseföreningen för Psykisk Hälsa – Reseda

Syfte

Intresseföreningen för Psykisk Hälsa – Reseda verkar för attitydförändring, stöd och gemenskap. Vår förening är öppen för alla.

Verksamhet

Vi håller regelbundna månadsmöten, ofta med en inbjuden föreläsare. Vi ordnar teaterbesök, friskvårdsdag, vår- och julfest m.m.

 

Grupper

Föreningen grundades genom en sammanslagning av patientföreningen Reseda och anhörigföreningen Förgätmigej.

 

Föreningens stadgar

Resedas stadgar per 14.4.2011