logo

Intresseföreningen för Psykisk Hälsa – Reseda r.f.

Syfte

Vi verkar för attitydförändring, stöd och gemenskap. Vår förening är öppen för alla.

Verksamhet

Vi håller regelbundna månadsmöten, ofta med en inbjuden föreläsare. Vi ordnar teaterbesök, friskvårdsdag, vår- och julfest m.m.

Grupper

Föreningen grundades genom en sammanslagning av patientföreningen Reseda och anhörigföreningen Förgätmigej.

Föreningens stadgar

Resedas stadgar per 14.4.2011