Intresseföreningen för Psykisk Hälsa – Reseda

Aktuellt

Anhöriggrupp

Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda r.f. tänker starta upp en anhöriggrupp för anhöriga till personer som insjuknat för första gången eller som lider av psykisk ohälsa i januari 2018.

Vi har tänkt oss en grupp på högst 10 personer och vi vänder oss först och främst till vuxna anhöriga/närstående (föräldrar, partner, kompis, vänner etc.).
Reseda har förstått att det finns ett behov för anhöriga att få tala av sig och vill nu erbjuda denna möjlighet.

Vi har tänkt oss att hålla anhöriggruppsträffar minst en gång per månad om 2 timmar/gång. Men om behov föreligger om tätare träffar så går det också att ordna. Reseda och anhöriggruppen har full tystnadsplikt.

Intresserade ombeds kontakta Resedas ordförande Henrik Lagerberg för närmare information/anmälan tel. 0400-478884 eller henrik.lagerberg@aland.net


Temakvällar om ångest
i samarbete med Klubbhuset Pelaren tordag 9.11, 16.11 och 30.11 kl. 18-20.
Vi samlas på Pelaren, Strandgatan 7.
9.11 föreläser Suzanne Öhberg om ångest
16.11 hör vi brukarberättelse
30.11 blir temat ur anhörigperspektiv

Friskvårdsdagen ordnas söndag 26.11 kl. 11-17 på Folkhälsans Allaktivitetshus
Som vanligt kommer man att kunna boka Fotvård och Massage. Tiderna är mellan kl. 12-15.
Boka via Iréne på HandiCampen senast tisdag 21.11, först till kvarn gäller info@handicampen.ax
eller tel.527 360

Dagen börjar med yoga kl. 11.30 för den som vill och det är Jessica Enros som leder passet
Simhallen är bokad mellan kl. 13-15
Det kommer det att finnas kaffe under dagen, och vi avslutar med middag tillsammans kl. 16-17 , där middagen måste bokas

För att delta behöver du ha betalt medlemsavgiften för 2017.
Om du har anmält dig och får förhinder måste du avboka.

Höstmötet håller vi på Ångbåtsbryggan torsdag 14.12 kl. 17.30, med efterföljande JULBORD.
Bindande anmälningar görs även här till Iréne på HandiCampen senast tisdag 5.12.
För att delta behöver du också här ha betalat medlemsavgiften för 2017.


Medlemsbrev 2017


Ålands Fountainhouse r.f. – Pelaren

Öppet måndag-torsdag  kl. 8.00 – 15.30, fredagar kl.8.00-14.00.
Vill du äta lunch på Pelaren kl. 12.00, vänligen meddela senast kl.9.30 samma dag, tfn 22 940.