Intresseföreningen för Psykisk Hälsa – Reseda

Erfarenhetsexpert

En erfarenhetsexpert är en person som har personlig erfarenhet av psykisk ohälsa antingen i egenskap av att vara brukare eller anhörig, som utbildats i ämnesområdet och lärt sig att använda de personliga erfarenheterna från området för att medverka till att utveckla vård och kontaktnät runt personer med psykisk ohälsa, föreläsa eller fungera som stödperson.

Åland fick 2014 sina första 10 erfarenhetsexperter.

 

Kontakt:
Carola Saarela, carolasaarela[at]yahoo.com

 

Vi finns också på Facebook:
www.facebook.com/Erfarenhetsexperter på Åland
Välkomna att ta kontakt!

X