Intresseföreningen för Psykisk Hälsa – Reseda

Styrelsen 2019

Henrik Lagerberg, ordförande
henrik.lagerberg[at]aland.net

Gun Lagerberg, viceordförande
lagerberg.gun[at]aland.net

Håkan Mansnerus, sekreterare
hakanklasm[at]gmail.com

Kenneth Broström, kassör
kenneth.brostrom[at]aland.net

Anne-Marie Grönqvist
anne-marie.gronqvist[at]ahs.ax
Tel.0400 846 711

Carola Saarela
carolasaarela[at]yahoo.com

Ewa Ringwall

Santha Söderback

Suppleanter:
Martina Lindholm-Erikson
martina.lindholm-erikson[at]aland.net

Viola Willman
viola.willman[at]hotmail.com

Stefan Mattsson

Frida Sandberg

X