Ålands Reumaförening

Aktuella aktiviteter

Vårmöte lördag den 24 mars kl.14.00 på hotell Savoy, Nygatan 12
Information om en ny ”hälsogrupp för dig med smärta” som planeras starta i april med ergoterapeut Tom-Stefan Witting och Jane Forsström som driver neurolize. Gruppen är för alla som vill göra en förändring i sitt liv. Deltagarna får lära sig mer om sin hälsa och vad man kan göra för att må lite bättre och ha mindre smärta.
Reumaföreningen subventionerar en del av deltagaravgiften.
Med tanke på serveringen så önskar vi få din anmälan senast den 21 mars till Ann-Katrin.
Se skild kallelse.

Tredje föreläsningen i serien om att leva med smärta:
”Andas ut din smärta” onsdag den 28.3 kl.18 på HandiCampen
Med yogalärare och mindfulness instruktör Eivor Englund-Karlsson
Temat är avslappning och djupandning.
Anmälan till Ann-Katrin tel 527 370 senast en dag före föreläsningen.
I samarbete med Neurologiska föreningen.

Internationell fästingkonferens på Alandica den 9-12 april
I samband med detta hålls föreläsningar om fästingburna infektioner för allmänheten måndagkväll den 9.4 på Alandica kl.18.00. Forskare från Sverige och Norge föreläser om fästingburna infektioner, behandling och diagnostik hos vuxna och barn. Dessutom information om den nya fästingstudien som startas på Åland 2018 samt vad tidigare studier lett till. Arrangör: Borreliagruppen på Åland i samarbete med Ålands Reumaförening.
Föreläsningarna är gratis.

Medlemslunch sista tisdagen i månaden kl.12.00 på Arkipelag
Datum: tisdagarna den 27.3, 24.4 och 29.5.
Välkomna alla medlemmar som vill träffas och prata över en lunch. Arkipelag har lunchbuffé med flera valmöjligheter och kaffe ingår. Lunchen betalas på plats. Ingen förhandsanmälan.

Bokcirkel måndagarna den 9.4 och 7.5 kl.13 på HandiCampen
Måndag den 9.4 diskuteras boken Upp trälar av Väinö Linna.
Utgående från boken hamnar vi in på en massa andra ämnen också. Vi dricker kaffe och har trevligt. Välkommen med! Om du har frågor, kontakta Kerstin Öberg, tel 15271, eller kerstinoberg08@gmail.com.
I samarbete med Cancerföreningen.

Bingo onsdag 11.4 kl.18.00 på HandiCampen.
6 € för Bingo och kaffe med dopp. I samarbete med Neurologiska föreningen och Vårt Hjärta.
Ann-Katrin tar tacksamt emot bingovinster.

Vårlotteri
Vår förening arrangerar även i år ett vårlotteri för att skaffa egna medel vill vår verksamhet.
Om du kan tänka dig att hjälpa till med lottförsäljningen, hör gärna av dig till Ann-Katrin.
Lottförsäljningen börjar i mitten av april.

Utställning
Våra talangfulla deltagare i ”Avkopplande akvarellmålning” har utställning i HandiCampen april-juni.
Vi återkommer med datum för vernissage.
Välkommen in!


MEDLEMSBREV


 – Du som ännu inte meddelat din e-postadress,
gör det så snart som möjligt –