ÅHF hem > Styrelse

Handikappförbundets styrelse 2019

Styrelsen består av en representant från varje medlemsförening

Henrik Lagerberg Ordförande, 0400 478 884
Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda

Pia Grüssner Viceordförande
Ålands Hörselförening, 040 580 3526

Carita Johansson
Andning & Allergi Åland

Mikael Holm
De Utvecklingsstördas Väl – DUV

Jatta Erämetsä
Demensföreningen på Åland

Minna Mattsson
Diabetesföreningen på Åland

Roger Wahtera
Föreningen Vårt hjärta

Kerstin Jansson
Föräldraföreningen för barn med särskilda behov

Sonja Winé
Ålands Autismspektrumförening

Elisabeth Idman-Karlsson
Ålands Cancerförening

Viveka Landgärds
Ålands Neurologiska förening

Mona Eriksson
Ålands Reumaförening

Fredrik Lindeman
Ålands Synskadade

Sekreterare:
Verksamhetsledare Susanne Broman, utom styrelsen

Textstorlek
X