ÅHF hem > Styrelse

Handikappförbundets styrelse 2019

Styrelsen består av en representant från varje medlemsförening

Henrik Lagerberg Ordförande, 0400 478 884
Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda

Pia Grüssner Viceordförande
Ålands Hörselförening, 040 580 3526

Carita Johansson
Andning & Allergi Åland

Mikael Holm
De Utvecklingsstördas Väl – DUV

Inger Eriksson
Demensföreningen på Åland

Minna Mattsson
Diabetesföreningen på Åland

Dan Backman
Föreningen Vårt hjärta

Kerstin Jansson
Föräldraföreningen för barn med särskilda behov

Sonja Winé
Ålands Autismspektrumförening

Jan Salmén
Ålands Cancerförening

Viveka Landgärds
Ålands Neurologiska förening

Mona Eriksson
Ålands Reumaförening

Fredrik Lindeman
Ålands Synskadade

Sekreterare:
Verksamhetsledare Susanne Broman, utom styrelsen

Textstorlek
X