ÅHF hem > Styrelse

Handikappförbundets styrelse 2017

Styrelsen består av en representant från varje medlemsförening

Krister Sund Ordförande
Ålands Cancerförening, 0400 977 842

Pia Grüssner Viceordförande
Ålands Hörselförening, 040 580 3526

Ulf-Peter Westmark
Andning & Allergi Åland

Mikael Holm
De Utvecklingsstördas Väl – DUV

Jatta Erämetsä
Demensföreningen på Åland

Lasse Åkerlund
Diabetesföreningen på Åland

Jan-Erik Berglund
Föreningen Vårt hjärta

Kerstin Jansson
Föräldraföreningen för barn med särskilda behov

Gun Lagerberg
Ålands Autismspektrumförening

Henrik Lagerberg
Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda

Viveka Landgärds
Ålands Neurologiska förening

Fredrik Lindeman
Ålands Synskadade

Mona Eriksson
Ålands Reumaförening

Sekreterare:
Verksamhetsledare Susanne Broman, utom styrelsen