ÅHF hem > Vad är tillgänglighet

Vad är tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet och webbtillgänglighet 

När vi talar om tillgänglighet tänker vi ofta på den fysiska tillgängligheten som handlar om tillgänglighetsanpassning i den yttre miljön. I dag talar vi också allt mer om webbtillgänglighet som avser digitala tjänster. Det handlar ofta om information på webbplatser men kan vara allt från skriftlig och talad information, webb och IT.

De olika ”områdena” av tillgänglighet blandas ofta ihop och det är inget bekymmer eftersom vi önskar att tillgänglighetsfrågor i framtiden ska integreras i vårt liv på ett sådant sätt att vi inte behöver tänka speciellt på tillgängligheten, utan det borde vara en självklar del av vardagen och samhället att utforma information och fysiska miljöer så att de är tillgängliga för alla i samhället.

Vad är webbtillgänglighet?

En webbplats är tillgänglig om så många personer som möjligt kan använda den så enkelt som möjligt. I och med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv kommer kraven på tillgängliga webbplatser att gälla hela den offentliga sektorn. Direktivet innebär i praktiken att alla offentliga aktörer inom en övergångsperiod ska ha webbplatser som uppfyller kriterierna enligt tillgänglighetsstandarden WCAG. http://www.avi.fi/sv/web/avi/saavutettavuus

Webbtillgänglighetsdirektivet i Finland

Enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv ska alla ha lika möjligheter att använda digitala tjänster. I Finland är en nationell lag om tillhandahållande av digitala tjänster under beredning och avsedd att träda i kraft inom kort. En regeringsproposition (RP 60/2018) om detta har lämnats till riksdagen. I propositionen har det bestämts att Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som har ansvar för att informera om tillgänglighetskraven och övervaka att de följs. http://www.avi.fi/sv/web/avi/saavutettavuus

Ålands lagting behandlar en egen åländsk lag för att implementera EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Åländska webbtillgänglighetslagen 2019

Länkar 

Vad är tillgänglighet?

Gör dig tillgänglig

Ledsagare och personliga assistenter, assistanshundar

Textstorlek
X