ÅHF hem > Verksamhet

Ålands handikappförbunds verksamhet kan delas in i:

Vi informerar

Vi bevakar

Vi agerar

Vi samarbetar

Ålands handikappförbund ger ut en tidning och en socialskyddsguide, arrangerar föreläsningar och informationstillfällen i egen regi eller i samarbete samt erbjuder individuell information och rådgivning i frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

Vi bevakar och driver frågor som berör våra medlemmar. Vi är en aktiv opinionsbildare och påverkare inom det åländska handikappområdet.

Vi erbjuder rådgivning om tillgänglighet och diskuterar gärna med dem som planerar bygga eller renovera kring tillgänglighetsfrågor. Hos oss finns mycket samlad kompetens. Ta kontakt!

Ålands handikappförbund har 13 medlemsföreningar med totalt cirka 4 260 medlemmar. Vi är ett kraftfullt och välrepresenterat organ, väl lämpat att bevaka och agera i frågor som är gemensamma för våra medlemmar.

Textstorlek
X