ÅHF hem > Verksamhet > Medlemsservice

Medlemsservice

Ålands handikappförbund erbjuder olika former av stöd och service till sina medlemsföreningar.

Förbundets byråsekreterare/receptionist, ekonomiansvarig och organisationssekreterare erbjuder administrativ service till medlemsföreningarna istället för att respektive förening själv ska upprätthålla sådan service. Även förbundets verksamhetsledare och personligt ombud arbetar med service till medlemsföreningarna, i form av information och gemensam intressebevakning.

Information till MEDLEMSFÖRENINGARNA

Medlemsregistrets Registerbeskrivning 1.7.2014
Bokning av Mötesrum vid HandiCampen (Funkar INTE med Internet Explorer)

Ansökan om Paf-medel för verksamhet
E-blankett
Principer för verksamhetsbidrag
Exempelmall – E-blankett

Föreningsresursen
Föreningslagen
Patent- och registerstyrelsen

Styrdokument för service till medlemsföreningarna PDF  eller Word

Dagtraktamente – blankett
Timredovisning – blankett
Km-ersättning – blankett
Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med egen bil som han äger eller innehar är 0,42 €/km, som höjs med 3 cent/km för varje medföljande person (gäller 2018).

Allegro Ink
Allegro Ink är en hubverksamhet som präglas av samarbete mellan företag, forskning och utveckling.

handicampen-39