ÅHF hem > Verksamhet > Stödgrupper

Stödgrupper

inom Ålands handikappförbund

Eftersom Ålands befolkning är förhållandevis liten är det inte ändamålsenligt för varje handikappgrupp att bilda en egen förening. Uppkomna behov kan därför istället uppfyllas av stödgrupper och annan gruppverksamhet.

I gruppverksamheten inom Ålands handikappförbund arbetar vi enligt samtalsmetoden ”rundan”, där ordet går runt i gruppen så att varje deltagare har möjlighet att tala fritt utan att någon avbryter, invänder eller kommenterar. Rundan handlar om aktivt lyssnande i praktiken. De andra deltagarna ger råd enbart på talarens egen önskan. Genom delad livserfarenhet, medmänsklighet och sunt förnuft kan man bearbeta problem och hitta alternativa vägar att lösa dem.

Varje individ är expert på sitt eget liv! Behöver du hjälp med att starta en stödgrupp/självhjälpsgrupp?
Kontakta förbundets organisationssekreterare

handicampen-37

Aktiva stödgrupper

Föräldrar till barn med osynliga funktionshinder – med eller utan diagnos

Beskrivning: Diskussionsgrupp för föräldrar på Åland till barn med osynliga handikapp och funktionshinder. Barnet behöver inte ha en fastställd diagnos för att du ska kunna delta i diskussioner och träffar.

Status: Aktiv både på Facebook och med stödgruppsträffar på HandiCampen. Stödgruppen anordnar träffar ungefär var tredje vecka eller en gång/månad. Hitta oss ​​på Facebook

Kontakt: För vidare information eller kontakt med stödgruppen hör av dig till förbundets organisationssekreterare.

Endometrios

Beskrivning: Stödgrupp för personer med endometrios.

Status: Stödgruppen är vilande men med en aktiv Facebookgrupp. Där får den med endometrios gärna ansöka om medlemskap. Förutom samtal och diskussioner finns där också möjlighet för den som vill att initiera nya stödgruppsträffar på HandiCampen.

Kontakt: Ansök om medlemskap i Facebookgruppen Endometrios Åland.

För vidare information eller kontakt med stödgruppen hör av dig förbundets organisationssekreterare.

Tjejgruppen

Beskrivning: För tjejer som är i åldern 12-16 år och har en funktionsnedsättning av något slag. I gruppen diskuteras olika frågor och man planerar och provar på olika aktiviteter som alla kan delta i. Det viktiga är gemenskap och känslan av delaktighet. Gruppen jobbar för att engagera tjejerna och stärka deras självbild och självkänsla, något som kan vara extra viktigt om man har en funktionsnedsättning.

De som varit med i tjejgruppen säger att det bästa är att gruppen är en plats där de kan vara sig själva och att de fått vänner genom den.

Status: Aktiv med träffar varannan vecka.

Kontakt: Gruppen leds av Ida Jansson som nås på ida_jansson_111@hotmail.com. Du kan även kontakta förbundets organisationssekreterare.