ÅHF hem > Verksamhet > Tillgänglighet

Ett samhälle för alla

Begreppet tillgänglighet innefattar allt från fysisk omgivning och byggda miljöer till information, webb och bemötande. Ålands handikappförbund jobbar med alla slags tillgänglighetsfrågor.

Vi erbjuder rådgivning om tillgänglighet och diskuterar gärna med dem som planerar att bygga eller renovera och funderar på tillgänglighetsfrågor. Vår tillgänglighetsgrupp arbetar bland annat med att utforma ett grundkoncept för prova på-tillfällen kan arrangeras på uppdrag av exempelvis kommuner och skolor för att kunskapen om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Förbundet arbetar också för tillgänglig turism och ingår i nätverket Turism för alla.

Bemötande

Ålands handikappförbund fokuserar också särskilt på bemötande. Vi ser att ett gott och fördomsfritt bemötande är en viktig del av god tillgänglighet. För att jobba med god tillgänglighet krävs kunskap om personer med funktionsnedsättning och varför tillgänglighet är viktigt.

Universell design

Universell design är ett begrepp för design som är inkluderande och tillgänglig för alla. Det handlar om produkter, tjänster och miljöer som kan användas av så stor del av befolkningen som möjligt – alltså inte enbart eller specifikt design för personer med funktionsnedsättningar.

Förbundet uppmärksammar särskilt universell design under de kommande åren.

Ledsagarkort

Ladda ner information om kostnadsfritt inträde för ledsagare och personliga assistenter på Åland

”Funktionsnedsättningar kan se ut på olika sätt. En del syns inte alls på utsidan.
Tillgänglighet är en rättighet enligt artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det finns ingen lagstiftning på Åland som ger ledsagare rätt att följa med på evenemang gratis. Men det är inte förbjudet att följa sitt sunda för­nuft. Hjälp till att förbättra tillgängligheten för personer med funktions-nedsättning genom att låta ledsagare följa med gratis. Detta är ett sätt för dig/ditt företag/din organisation att göra skillnad. Tack!”