ÅHF hem > Aktuellt  > Arbete för alla? Hälsningar från Nordiska funktionshinderråds möten i Reykjavik

Ålands handikappförbunds verksamhetsledare Susanne Broman deltog den 26–28 mars i två nordiska funktionshinderråds möten i Reykjavik, Island. Viktiga frågor fanns på agendan, bl.a. arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Hur ser egentligen arbetsmarknaden ut idag? Vi kan konstatera att det finns många utmaningar. Klimatet på arbetsmarknaden är tufft, inte bara för personer med funktionsnedsättning utan för alla, och det är vanligt med sjukskrivningar på grund av utmattning/utbrändhet. Fokus ligger på effektivitet, ofta på bekostnad av arbetstagarnas hälsa. Det finns också mycket okunskap och negativa attityder om personer med funktionsnedsättning och andra hinder för en inkluderande arbetsmarknad.

Men det finns också möjligheter! Ålands handikappförbund vill se en åländsk arbetsmarknad som är socialt hållbar och välkomnande för alla och det finns konkreta steg vi kan ta i den riktningen. För att lyfta dessa viktiga frågor ordnar förbundet ett seminarium torsdagen den 16 maj kl. 12-16.

Det preliminära programmet bifogas och närmare information om seminariet kommer senare.

Textstorlek