ÅHF hem > Aktuellt  > I jakten på arbete för alla

Vi behöver tänka i nya banor för att leva upp till artikel 27 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om rätten till arbete och sysselsättning. År 2019 ska förbundet lyfta upp temat arbete för alla på flera olika sätt; i sitt valarbete, genom rättighetsutbildarkampanjen och genom att arrangera ett seminarium om allas lika rätt till arbete. 

Ålands handikappförbund vill att nästa regering ska arbeta för att trygga delaktighet och tillgänglighet i samhället, självbestämmande och ett gott liv för personer med funktionsnedsättning. Förbundet har formulerat valteser som ska diskuteras med alla partier på Åland. Valteserna innehåller de funktionsrättsfrågor som är de viktigaste för våra medlemmar, t.ex. rätt till ett meningsfullt liv och en meningsfull vardag för att kunna må bra. Det betyder möjlighet till ett arbete som man klarar av eller en meningsfull sysselsättning. I dagsläget är det svårt för vissa grupper att hitta såväl arbetsgivare som är villiga att anställa/sysselsätta som stödpersoner på arbetsplatsen. Det behövs en öppen arbetsmarknad för alla. Arbetsmarknadens tillgänglighet eller otillgänglighet kan leda till både utanförskap och exkludering bland våra intressegrupper.

Förbundet har under vårvintern 2019 tillsammans med Emmaus returcafé och Ålands omsorgsförbund arrangerat prova på tillfällen för några av omsorgsförbundets klienter. Nu följer vi upp projektet med ett seminarium på temat Arbete för alla den 16 maj. Under seminariet får vi ta del av några goda exempel på hur personer med funktionsnedsättning kan inkluderas och få arbete, konstaterar hur situationen i stort ser ut på Åland idag och ger plats för en paneldiskussion där ansvariga på området diskuterar vilka åtgärder som behövs för att öka möjligheterna för flera att komma ut i det åländska arbetslivet.

Läs mer om seminariet här.

Textstorlek