ÅHF hem > Aktuellt  > Ny rättighetsutbildare på Åland om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbundet har fått stöd för att fr.o.m. april 2019 kunna arbeta med en ettårig kampanj för att bidra till att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppmärksammas och implementeras på Åland. Förbundet vill med kampanjen förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att fullt ut vara delaktiga i samhället. Målet är att genom att öka kunskapen om konventionen och personer med funktionsnedsättning hjälpa till att förbättra attityderna om personer med funktionsnedsättning i samhället och få flera aktivt involverade i arbetet med att leva upp till konventionen. Ålands handikappförbund är medaktör i Bärkraft.ax och kampanjen kopplas till de strategiska utvecklingsmålen 1 och 2 i Utvecklings- och hållberhetsagendan för Åland. På hösten kommer vi att sätta information om kampanjen på hemsidan och samla material som sedan är tillgängligt för alla som är intresserade av att arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Rättighetsutbildningsarbetet koncentreras speciellt på följande områden från FN-konventionen; barn med funktionsnedsättning (artikel 8), tillgänglighet (artikel 9) och arbete och sysselsättning (artikel 27).

Textstorlek