ÅHF hem > Aktuellt  > Har du en funktionsnedsättning? Hjälp oss att bevaka och förbättra situationen på Åland för personer med funktionsnedsättning genom att fylla i ett frågeformulär

Förenta Nationernas konvention (FN-konventionen) om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller på Åland sedan juni 2016. Konventionen ger personer med funktionsnedsättning grundläggande mänskliga rättigheter. Den handlar om att alla ska kunna leva självständiga liv och delta i samhället fullt ut. 

Finland lämnade in en officiell rapport till FN hösten 2019.  Rapporten informerade om de åtgärder som Finland gjort för att uppfylla konventionen. Ålands landskapsregering bidrog med information om Åland.

Nu arbetar funktionshinderorganisationerna i Finland med en parallellrapport om hur personer med funktionsnedsättning själva upplever att deras rättigheter uppfylls. Ålands handikappförbund (ÅHF) deltar i arbetet och bevakar att de åländska särdragen och situationen på Åland lyfts fram i rapporten. För att kunna göra det behöver vi din hjälp!

ÅHF behöver få information och erfarenheter direkt från dig som har en funktionsnedsättning. Svaren behandlas anonymt. Vi har utgått från det finländska frågeformuläret och anpassat det med några viktiga tillägg och justeringar för Åland. 

Tidsperioden som avses är juni 2016 – juni 2020. Svara utgående från din egen situation och funktionsnedsättning så som läget var före corona-situationen. En fråga handlar specifikt om corona-situationen.

Det är viktigt att så många berörda som möjligt svarar och hjälper till att samla in aktuell information om Åland till den finska så kallade parallellrapporten. Informationen hjälper också ÅHF i vårt fortsatta påverkansarbete med att bevaka att Åland lever upp till de rättigheter som konventionen föreskriver.

Svarstiden är till och med 14.6.2020.

Tryck på följande länk för att komma till frågeformuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/rattigheter_personer_med_funktionsnedsattning_Aland_2020

Om du behöver hjälp med att fylla i frågeformuläret kontakta förbundets kommunikatörer på telefon 040 189 7431 eller på e-post info@handicampen.ax.

Du kan också fylla i frågorna för hand genom att skriva ut frågeformuläret och skicka det som brev till Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn. 

Skriv ut frågeformuläret här.

Hjälp oss gärna att informera om undersökningen och sprid frågeformuläret vidare. Antingen kan du dela Ålands handikappförbunds inlägg på facebook eller hänvisa till förbundets hemsida i dina övriga nyhetskanaler. Om du behöver skickar vi gärna ett färdigt mejl som du kan lätt vidarebefordra. 

Under hösten 2020 publicerar förbundet en sammanställning av svaren. I samband med publiceringen planeras ett informationstillfälle med möjlighet till frågor och diskussion.


Tack på förhand till alla er som bidrar till det här viktigt arbete!

Textstorlek