ÅHF hem > Aktuellt  > Tack till alla som deltog i förbundets undersökning om rättigheter på Åland!

Förenta Nationernas konvention (FN-konventionen) om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller på Åland sedan juni 2016. Konventionen ger personer med funktionsnedsättning grundläggande mänskliga rättigheter. Den handlar om att alla ska kunna leva självständiga liv och delta i samhället fullt ut. 

Finland lämnade in en officiell rapport till FN hösten 2019.  Rapporten informerade om de åtgärder som Finland gjort för att uppfylla konventionen. Ålands landskapsregering bidrog med information om Åland.

Nu arbetar funktionshinderorganisationerna i Finland med en parallellrapport om hur personer med funktionsnedsättning själva upplever att deras rättigheter uppfylls. Ålands handikappförbund (ÅHF) deltar i arbetet och bevakar att de åländska särdragen och situationen på Åland lyfts fram i rapporten. 

Tack till alla som fyllde i frågeformuläret om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar på Åland.  Vi kommer att arbeta med sammanställningen av svaren under sommaren.  Planen är att publicera rapporten i september 2020. I samband med publiceringen planeras ett informationstillfälle med möjlighet till frågor och diskussion.

Vi informerar mera detaljer om informationssamhället efter semester i början av augusti.  

Stort tack till alla som bidrog till det här viktigt arbete!

Textstorlek