ÅHF hem > Ålands Neurologiska förening r.f.

Välkommen till Ålands Neurologiska förening

Syfte/målsättning

Att främja möjligheterna för funktionshindrade att placera sig som jämbördiga och fullvärdiga medlemmar i samhället och att bevaka deras samhälleliga intressen.

Att vidmakthålla och utveckla funktionshindrades psykiska vitalitet och funktionsförmåga, deras ansvarskänsla och samhörighet samt fördjupa deras samhälleliga insikter.

Att befrämja funktionshindrades jämlikhet i allmänhet

Att handikapprörelsen uppfattas som partner i samhällsutvecklingen

Verksamhet

  • arbetar för ökad tillgänglighet i samhället
  • informerar om olika rörelsehinder med syfte att öka medvetenheten
  • agerar i frågor rörande rörelsehinder
  • anordnar medlemsträffar
  • arrangerar resor och utflykter
  • anordnar ledd vattengymnastik i varmvattenbassäng
  • anordnar ledd bowling

Stöd gärna vår verksamhet genom en inbetalning till

Ålands Neurologiska förening – FI59 6601 0001 1093 54


Textstorlek