ÅHF hem > Ålands Autismspektrumförening r.f.

Ålands Autismspektrumförening

Om oss

Vi är en förening på Åland för personer med diagnos inom autismspektrumet, deras anhöriga och andra intresserade.

Vision

Föreningens syfte är att såsom medlemsförening inom Ålands handikappförbund:

Befrämja och övervaka de allmänna samhälleliga rättigheterna och jämlikheten för personer med olika former av autismspektrumstörning samt deras familjer

Befrämja de funktionshindrades vård och habilitering, utbildning på de funktionshindrades egna villkor, sysselsättning och arbete och boende som är anpassat till individens behov och förutsättningar

Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret medför och för deras närstående

Att företräda de funktionshindrades och deras närståendes intressen i samhället

Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett så normalt liv som möjligt i samhället

Stöd vår förening!

Ålands Autismspektrumförening r.f. tar tacksamt emot bidrag och donationer att använda i vårt arbete för att skapa bättre levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
Konto FI06 6601 0010 1605 05

Alla bidrag är välkomna – stora som små.

Textstorlek