Diabetesföreningen på Åland

Bli medlem

  • Årsavgift 2020: 14 €
  • Årsavgift inkl. den finska diabetestidningen: 28 €, delvis svensk text

Medlemskap i föreningen söks genom att fylla i en ansökan som kan fås på HandiCampen hos diabetessköterskorna och fotvårdarna. Den ifyllda ansökan inlämnas till HandiCampen, Skarpansvägen 30.

Du kan även fylla i en ansökan via denna länk
Som förening anger du Diabetesföreningen på Åland

Textstorlek