Diabetesföreningen på Åland

Styrelsen 2020

Minna Mattsson
Ordförande
minna[at]diabetes.ax

Robert Rosenholm
Viceordförande
robert[at]diabetes.ax

Caroline Ekebom 
Sekreterare
caroline[at]diabetes.ax

Kim Halavakoski
Kassör
kim[at]diabetes.ax

Erik Johansson
Styrelsemedlem

Sandra Sjöblom
Styrelsemedlem

Cecilia Bergroth
Styrelsemedlem

Textstorlek