ÅHF hem > FN-konventionen

FN-konventionen

Grunden för förbundets arbete är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (funktionsrättskonventionen).
Konventionen handlar om mänskliga rättigheter. Den säger att alla ska kunna vara delaktiga i samhället, oberoende av funktionsnedsättning. Ingen ska diskrimineras på grund av funktionsnedsättning. Samhället och dess olika myndigheter och aktörer ska garantera att alla kan leva självständigt och delta i samhället på lika villkor.

Funktionsrättskonventionen gäller på Åland sedan den 10 juni 2016.

Rättighetsutbildarprojekt 2019-2020

Textstorlek