ÅHF hem > FN-konventionen > Rättighetsutbildarprojekt

Rättighetsutbildarprojektet

Rättighetsutbildare på Åland april 2019 – mars 2022.

Syftet med projektet är att:

  • Öka kunskapen om och implementera Funktionsrättskonventionen på Åland.
  • Förbättra attityderna om personer med funktionsnedsättning i samhället.
  • Få flera aktivt involverade i arbetet med att leva upp till konventionen.
  • Bidra till att förbättra levnadsvillkoren och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Projektet erbjuder utbildningstillfällen om FN-konventionen och sprider material till myndigheter och kommuner om hur de praktiskt kan arbeta för att implementera FN-konventionen.

Projektet arbetar med fokus på barn, arbete/sysselsättning och tillgänglighet.

Kom och hämta ditt eget exemplar om FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning från kansliet, Skarpansvägen 30!

Boka rättighetsutbildaren för ett möte:

Gunilla G Nordlund
Tfn (018) 527 361
E-post gunilla.nordlund@handicampen.ax
(Ons – tors 9-15 samt fre kl. 9-12)

Artikel 7: barn med funktionsnedsättning

Läs mer och material

Artikel 9: Tillgänglighet

Läs mer och material

27: Arbete och sysselsättning

Läs mer och material
Textstorlek