ÅHF hem > Förbundets arbete

Det här är Ålands handikappförbund

Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar på Åland. Vi arbetar vid HandiCampen – vårt gemensamma kansli och resurscenter.

Till förbundets uppgifter hör att bevaka och agera i handikappfrågor, att informera om funktionsnedsättningar samt att stöda och hjälpa medlemsföreningarna. Ålands handikappförbund vill synliggöra handikappfrågor och arbeta för att förbättra för personer med funktionsnedsättning i samhället. Detta gör vi genom att vara en aktiv opinionsbildare och påverkare inom det åländska handikappområdet.

Vårt arbete baserar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som har ratificerats och gäller på Åland sedan den 10 juni 2016.

 

Ett starkt samarbete

Handikappförbundet grundades i slutet av 1988 och har idag 13 medlemsföreningar med totalt ca 4.260 medlemmar. Vi är ett kraftfullt och välrepresenterat organ, väl lämpat att utöva intressebevakning i frågor som är gemensamma för våra medlemmar.

Vi arbetar kontinuerligt med att se över och utveckla servicen till medlemmarna på lämpligt sätt. Vi hoppas att våra medlemmar är stolta över att vara en del av ett handlingskraftigt förbund med en aktuell verksamhet.

Textstorlek