ÅHF hem > Hållbarhet

Hållbarhetsarbete

Ålands handikappförbund är en del av nätverket bärkraft.ax. Vi har därmed förbundit oss att aktivt delta i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Handikappförbundets arbete utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förbundet är medaktör i Bärkraft Åland för att bära sitt ansvar inom hållbarhetsfrågor och för att bygga ett bättre samhälle för ALLA på Åland. Förbundet vill särskilt bevaka vår syn på social hållbarhet när vi i samhället pratar om hållbarhet.

Textstorlek