ÅHF hem > Om oss

Vad är vi?

Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar på Åland. Till handikappförbundets uppgifter hör att bevaka och agera i handikappfrågor, informera om funktionsnedsättningar, stöda och hjälpa medlemsföreningarna och upprätthålla ett gemensamt kansli.
Handikappförbundet grundades i slutet av 1988 och vi har idag 13 medlemsföreningar med totalt ca 4.260 medlemmar. Vi anser oss därför vara ett kraftfullt och välrepresenterat organ, väl lämpat att utöva intressebevakning i frågor som är gemensamma för våra medlemmar.

Stadgar för Ålands handikappförbund r.f. godkända 13.3.2015

Vad står vi för?

Vi vill synliggöra handikappfrågor och framförallt arbeta för att förbättra för personer med funktionsnedsättning i samhället genom att vara en aktiv opinionsbildare och påverkare inom det åländska handikappområdet. Grunden i vårt arbete utgörs av FN:S konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som har ratificerats och gäller på Åland från och med den 10 juni 2016. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida information och kunskap och att fungera som rådgivare inom gemensamma områden för våra medlemmar.

Vi arbetar kontinuerligt med att se över och utveckla servicen till medlemmarna på lämpligt sätt. Vi hoppas att våra medlemmar är stolta över att vara medlemmar i ett handlingskraftigt förbund med en aktuell verksamhet.

Textstorlek