ÅHF hem > Personligt ombud

Personligt Ombud

ger information, stöd och vägledning gällande samhällets stöd och resurser

är ett stöd för personer med funktionsnedsättning

lyssnar, bekräftar och uppmuntrar

kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge personer med funktionsnedsättning ökad livskvalitet och möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor

arbetar på den enskildes uppdrag fristående från myndigheter och vårdgivare

Personligt ombud är en avgiftsfri service hos Ålands handikappförbund.

Välkommen att ta kontakt

PO
Textstorlek