ÅHF hem > Personuppgiftshantering

Ålands handikappförbundets personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddsförordningen, artikel 13 – 25.5.2018 (GDPR)

 • Ålands handikappförbund r.f. samlar in och hanterar endast e-postadresserna som har lämnats in genom att registrera för ett Nyhetsbrev på vår hemsida www.handicampen.ax.
 • Nyhetsbrev är planerat att skickas ut 2–4 gånger per år. Vi använder Mailchimp plattform för Nyhetsbrevet.
 • E-postadressregister som är samlat där används endast för att skicka ut förbundets Nyhetsbrev och andra marknadsföring (endast om godkänt).
 • På sidan för registrering till Nyhetsbrev kan man genom att markera ett fält godkänna användningen av den personliga information (i detta sammanhang endast e-postadress) som tillhandahålls för marknadsföring via e-post.
 • Förbundets marknadsföring kan innehålla information om evenemang, föreläsningar, projekt eller annat inom förbundets bevakningsarbete några gånger per år (inte regelbundet).
 • Uppgifterna i e-postadressregister överlämnas inte till någon utanför organisationen.
 • När uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så ska de tas bort.
 • Skydd av e-postadressregisteret är webbaserat och lagras på en skyddad server hos systemleverantören. För inloggning till registret krävs användarnamn och lösenord som beviljats av registrets kontaktperson. De personer som har åtkomst till registret har tystnadsplikt.
 • Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter som finns om hen i
  e-postadressregister, och har även rätt att vid behov få felaktiga uppgiften korrigerat eller raderat.
 • Den registrerade har rätt att inge klagomål till dataskyddsmyndigheten.
  Ålands handikappförbund r.f. förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra den här personuppgiftshanteringsguiden (28.1.2019).
Textstorlek