ÅHF hem > Vårt kansli

HandiCampen

HandiCampen är Ålands handikappförbunds kansli och resurscenter där personer med funktionshinder kan få stöd och hjälp i frågor som berör personer med funktionsnedsättning

I HandiCampen sitter Förbundets personal  samt medlemsföreningarnas anställda. Här finns även bibliotek och sammanträdesrum, utrustat med teknik för möten och sammankomster. Våra gemensamma utrymmen används flitigt av personalen, de tretton medlemsföreningarna och våra stödgrupper.

De medlemsföreningar som har anställda på HandiCampen är Demensföreningen på Åland, De utvecklingsstördas Väl på Åland, Ålands Reumaförening, Föreningen Vårt Hjärta, Ålands Neurologiska förening och Ålands Hörselförening. Ålands Cancerförening äger sitt kansli som ligger i anslutning till förbundets lokaler.

Öppettider:
Måndag – Torsdag 9-15
Fredag 9-13

handicampen-35
Textstorlek