ÅHF hem > Verksamhet > Andra organisationer

Samarbete med andra organisationer

Ålands handikappförbund samarbetar med många andra organisationer, både lokalt, nationellt och internationellt.

Bland förbundets myndighetssamarbeten kan nämnas Ålands landskapsregering, de åländska kommunerna, Folkpensionsanstalten FPA, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM, Diskrimineringsombudsmannen DO och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS.

Lokalt är förbundet representerat i följande råd/organ: Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland, Fördelningsrådet för PAF-medel samt Övervakningskommittén för Ålands EU-program 2014-2020.

Utanför Åland

Kontakten till olika organisationer inom handikappområdet, främst i ett nationellt och ett nordiskt perspektiv, är viktig. Den input som samarbete och kontakt utanför Åland ger stimulerar verksamheten inom förbundet och ger nya idéer. På nordisk nivå deltar Ålands handikappförbund i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR).

handicampen-21
Textstorlek