ÅHF hem > Verksamhet > Bemötande

Möten mellan människor

Ålands handikappförbund arbetar med och för gott bemötande av alla.

Vår värdegrund utgår ifrån att

alla människor är lika värda och alla har rätt till samma goda bemötande och delaktighet

alla människor har rätt att behandlas med respekt

Över 20 procent av befolkningen lever med någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om rörelsenedsättning, nedsatt syn eller hörsel, psykiska besvär eller något helt annat. De allra flesta av oss kommer någon gång under livet att tillhöra den gruppen.

Bemötandepriset

För att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som verkligen anstränger sig för att bemöta personer med funktionsnedsättning på ett bra sätt delar Ålands handikappförbund varje år ut Årets bemötandepris. Priset delas ut på internationella funktionshinderdagen den 3 december.

Priset delas ut varje år på den internationella funktionshinderdagen.

Tänk på detta när du möter någon med funktionsnedsättning

Var dig själv och bemöt alla människor som du själv vill bli bemött.

Se människan och inte funktionsnedsättningen.

Prata alltid med personen direkt och inte via andra närvarande, ledsagare, personlig assistent eller tolk.

Se och respektera den du möter. Ha en dialog – inte en monolog.

Visa hänsyn och respekt för den personliga integriteten.

Ta dig tid och stressa inte.

Vänd dig mot den du talar med och gör personen uppmärksam på att du talar med henne eller honom.

Våga fråga om du inte vet hur du ska agera i olika situationer. Ingen tar illa upp. Fråga alltid om personen önskar någon speciell hjälp – och om någon hjälp önskas.

Ett bra möte handlar om att två personer visar respekt för varandra.

Textstorlek